SLUŽBY
SLUŽBY

Zariadenie SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. je situované v centre mesta Hriňová a je obkolesené nádhernou prírodou Podpoľania. Svoje služby poskytuje nepretržite.

Čítaj viac
REHABILITÁCIE
REHABILITÁCIE

Rehabilitácie sú komplexným procesom, ktorý zlepšuje priebeh ochorenia, zmenšuje deficit a urýchľuje liečbu pacienta.

Čítaj viac
senior-active.sk
OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Ošetrovateľská starostlivosť v našom zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom je poskytovaná od 1.5.2022

Čítaj viac
podmienky prijatia ikona
PODMIENKY PRIJATIA

Podmienky prijatia osôb do zariadení sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Čítaj viac

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Zostaňte v spojení so svojimi blízkymi

V súčasnej ťažkej situácii si ešte viac ako inokedy uvedomujeme potrebu komunikácie s Vašimi rodinnými príslušníkmi. Preto Vám umožníme nadviazať kontakt s vašimi príbuznými cez aplikácie SKYPE, WHATSAPP alebo VIBER. Poprosíme Vás však vopred zavolať domov sociálnych služieb na telefónne číslo: 0918 732 680 a dohodnúť si video-hovor s konkrétnym prijímateľom sociálnej služby. Možnosť spojiť sa s Vašim blízkym budete mať denne v čase od 13:00 do 16:00 hod.

Vízia zariadenia

Víziou nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby, ktoré sú flexibilné a maximálne orientované na prijímateľa a riešia jeho aktuálny potreby podľa stavu prijímateľa sociálnej služby. Poskytované služby sa snažia napĺňať štandardy kvality v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zariadenie poskytuje sociálne služby  pobytovou formou.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Darujte nám 2% domov sociálnych služieb

Poslaním nášho zariadenia SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. je poskytovanie sociálnej starostlivosti, záujmových aktivít a rehabilitácií pre klientov. Pri plnení tohto poslania sú potrebné aj finančné prostriedky, ktoré získavame aj prostredníctvom príspevkov a darov. Jedným z ďalších spôsobov získania potrebných zdrojov financií je možnosť použitia 2 % zo zaplatenej dane z príjmov právnických a fyzických osôb (podnikateľov i zamestnancov). Týmto si Vás Vás môžeme osloviť a požiadať o povolenie požiadať Vašich 2 % z dane pre naše zariadenie SENIOR ACTIVE Hriňová n.o, aby sme mohli spustiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, zlepšovať zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky pre naše a tak im spríjemniť jeseň života.

Ďakujeme.

524

Spokojných klientov

4231

Klasické procedúry

443

Nadštandardné služby

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb SENIOR ACTIVE Hriňová n.o.

Zariadenie je situované v centre mesta Hriňová a je obkolesené nádhernou prírodou Podpoľania. Vzniklo v roku 2007 a budova prešla celkovou rekonštrukciou. Hlavnou víziou zariadenia je poskytovanie kvalitnej sociálnej služby, ktorá je zameraná na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.

Kontaktujte nás

Zariadenie: SENIOR ACTIVE Hriňová n.o.

    Adresa: Školská 1566, 962 05 Hriňová

    Telefón – sociálny úsek: + 421 918 732 680

    Telefón – zdravotný úsek: + 421 45 381 19 68

    Telefón – informácie pre záujemcov o sociálnu službu Mgr. Miroslava Chromeková: + 421 91 873 2680

    Email: info@senior-active.sk

    htps://www.facebook.com/senioractivehrinova