BEMER – LIEČBA MAGNETOM

BEMER pomáha pri liečbe nasledujúcich skupín ochorení a ťažkostí

  • chronická porucha hojenia rán
  • chronické a degeneratívne ochorenia kostrového a svalového systému
  • chronické metabolické poruchy (mapr. diabetes, porucha metabolizmu lipidov)
  • funkčné zlyhanie orgánov (napr. dysfunkcia pečene, multiorgánová dysfunkcia)
  • polyneuropathia spôsobená cukrovkou alebo liečbou rakoviny
  • periférne arteriálne-okluzívne ochorenia
  • chronická únava (napr. pri chronickom strese, sclerosis multiplex)
  • akútna chronická bolesť
  • stavy, ktoré spôsobujú obmedzenú kvalitu života

Týchto 9 skupín ochorení predstavuje približne 80% všetkých ochorení.

Ďalšie druhy rehabilitácii