GALÉRIA

Galéria zariadenia SENIOR ACTIVE Hriňová n.o.

Zariadenie je situované v centre mesta Hriňová a je obkolesené nádhernou prírodou Podpoľania. Vzniklo v roku 2007 a budova prešla celkovou rekonštrukciou. Hlavnou víziou zariadenia je poskytovanie kvalitnej sociálnej služby, ktorá je zameraná na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby. Poskytované služby sa snažia napĺňať štandardy kvality v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zariadenie poskytuje sociálne služby  pobytovou formou.