OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Ošetrovateľská starostlivosť v našom zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom je poskytovaná od 1.5.2022

Cieľom zavedenia ošetrovateľskej starostlivosti v našom zariadení je skvalitnenie poskytovania zdravotných služieb našim klientom.
Odborným garantom ošetrovateľskej starostlivosti je zdravotná sestra s dlhoročnou praxou, VŠ vzdelaním II. stupňa a špecializáciou v odbore ošetrovateľstvo, pani Mgr. Oľga Malatincová.