SLUŽBY

Zariadenie SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. je situované v centre mesta Hriňová a je obkolesené nádhernou prírodou Podpoľania. Svoje služby poskytuje nepretržite.

Zariadenie vzniklo v roku 2007 a budova prešla celkovou rekonštrukciou.

Pod vedením novej správnej rady a riaditeľky zariadenia Mgr. Michaely Šulekovej je hlavnou víziou zariadenia poskytovanie kvalitnej sociálnej služby, ktorá je zameraná na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.

Zariadenie sociálnych služieb je kombinované zariadenie a to zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých, preto aj veková hranica prijímateľov sociálnych služieb je rôznorodá.

Prijímateľom sociálnych služieb ponúkame celoročný pobyt v jedno a dvojlôžkových izbách. Je možná alternatíva krátkodobého, dlhodobého pobytu, ktorý je určený tým, ktorí potrebujú dočasne riešiť otázku bývania a zdravotnej starostlivosti počas rekonvalescencie, rehabilitácie alebo dovolenky príbuzných.

Poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, obslužné činnosti ako ubytovanie, stravovanie, zabezpečenie záujmovej činnosti aj ošetrovateľskej starostlivosti.

Pre zabezpečenie poskytovania kvalitných sociálnych služieb prijímateľom je súčasťou zariadenia jedáleň, spoločenské miestnosti, kaplnka, soľná jaskyňa, priestory pre záujmové činnosti prijímateľov ako aj vonkajší areál zariadenia, záhradné altánky a iné.

Zariadenie ponúka pre prijímateľov množstvo podporných a voľnočasových aktivít, spoločenských akcií a doplnkových služieb, kde môžu zmysluplne tráviť svoj čas a čo najviac sa integrovať do bežného života.

Voľný čas môžu klienti tráviť tiež vo vlastnej záhrade alebo posedením v altánku. Spokojnosť a dôstojný život prijímateľov vnímame ako našu prioritu. Všetky naše snahy smerujú k všestrannému rozvoju ich osobnosti. Prijímateľov vnímame ako rovnocenných partnerov, ktorí sa slobodne rozhodujú a podľa úrovne ich fyzických a duševných schopností sa spolupodieľajú na ponúknutej pomoci.

Darujte nám 2 % z vašich daní
Darujte nám 2 % z vašich daní